Գրիր ճիշտ թիվը:
 
Թվի տեսքով նշիր կարգաբանական այն խումբը, որին պատկանում է ընձուղտը:
 
\(1.\) կրծողներ
\(2.\) կենտ սմբակավորներ
\(3.\) զույգ սմբակավորներ
\(4.\) գիշատիչներ
 
Պատասխան՝