Գրիր համապատասխան տառը:
 
Օրգան - համակարգեր
  
ա. մարսողական
բ. շնչառական
գ. արյունատար
դ. արտազատական
ե. նյարդային
զ. վերարտադրողական
է. հենաշարժիչ և ծածկութային
  
Կեղևը պատկանում է  տառի ներքո նշված օրգան - համակարգին:
 
Untitled.png