Համապատասխանեցրո՛ւ երկու սունյակները՝ դատարկ վանդակներում լրացնելով համապատասխան տառերը:
 
\(I\)
 Տառ
 \(II\)
1. Սեղանատամներ
բ. արջեր
2. Ժանիքներ
ա. առնետներ
3. Կտրիչներ
գ. ցուլեր