Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված են կաթնասունի գոտկային ողերը:
 
4.jpg
 
Պատասխան՝
 
2Տվյալ ոսկորը/ոսկրերը կաթնասունի կմախքի ո՞ր բաժնի մաս են կազմում:
Աղբյուրները
https://ru-static.z-dn.net/files/d75/5cc797056b5a359cf83196e5c8b3cc5d.jpg