Գրիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Գրիր (եզակի թվով) \(5\) համարի ներքո պատկերված կառուցվածքային միավորի անվանումը:
 
51.jpg
 
Պատասխան՝
 
2. Ընտրիր այն օրգան-համակարգը, որին պատկանում է տվյալ կառուցվածքային միավորը և լրացրու դրա համարը:
 
\(1.\) Մարսողական համակարգ:
\(2.\) Շնչառական համակարգ:
\(3.\) Արյունատար համակարգ:
\(4.\) Արտազատական համակարգ:
\(5.\) Նյարդային համակարգ:
\(6.\) Սեռական համակարգ:
\(7.\) Հենաշարժիչ և ծածկութային համակարգ: 
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://cf.ppt-online.org/files/slide/j/jT1dr0waMVDcRbQzWeYvA6NlGEmt5q7BZHXfo8/slide-6.jpg