Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
tumblr_mhaoxhelBC1qikcuzo1_400.gif
 
Բոլոր կենսամիջավայրերում հարմարվելու համար կաթնասուններին անհրաժեշտ էր՝
 
Աղբյուրները
https://sp.mycdn.me/image?id=862468436409&t=44&plc=WEB&tkn=*w8L8IZ1s-Eg5-qEzR8BX-vOyMcg