Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Կաթնասուններին բնորոշ ի՞նչ տիպի օրգան - համակարգ է պատկերված:
 
3333.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://drseb.com/wp-content/uploads/2019/01/allergic-reaction-1000x800.jpg