Գրիր ճիշտ տառը և ստեղծիր համապատասխանություն տրված կենդանու և նրա կարգաբանական խմբի միջև: 
 
Կարգաբանական խումբ
 
Ա. Հոդվածոտանիներ
Բ. Միաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն
Գ. Անողնաշարավորներ
 
Ներկայացուցիչներ
 
Օղակավոր որդեր - 
 
79.jpg
Աղբյուրները
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0ea5/000d418c-2c17433d/640/img3.jpg