Համապատասխանեցրու՛ սյունակները՝ դատարկ պատուհաններում նշելով համապատասխան տառը:
 
I
 Տառ
 II
1. Օղակավոր որդեր
բ. մեդուզա
2. Աղեխորշավորներ
ա. դիզինթերիայի ամեոբա
3. Նախակենդանիներ
գ. տզրուկներ
 
img3.jpg
Աղբյուրները
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0ea5/000d418c-2c17433d/640/img3.jpg