Որոշիր ճիշտ պատասխանը (միաբջիջ, թե՞ բազմաբջիջ):
 
6.png
 
Ներկայացված է  կենդանիների ենթաթագավորությանը պատկանող օրգանիզմ:
Աղբյուրները
https://naturalscienceseducation.files.wordpress.com/2014/10/sandworms-crop.png