Ուշադիր նայի՛ր նկարին և որոշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Կյանքի կազմավորման ո՞ր մակարդակն է պատկերված \(1\) թվի ներքո.
  
145632.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
http://www.subject.com.ua/textbook/biology/10klas_1/10klas_1.files/image025.jpg