Յուրաքանչյուր հասկացության դիմաց գրիր այն տառը, որի ներքո նշված նկարագրությունը բնութագրում է այն.
 
 Հասկացություն 
 Տառ
 Նկարագրություն 
Օրգանային մակարդակ
զ. վտառ
Պոպուլյացիոն մակարդակ
ե. ճարպիկ մողես
Տեսակային մակարդակ
դ. տերև
 
Human-Body-Web.jpg
Աղբյուրները
http://waterstories.nestle-waters.com/wp-content/uploads/2015/10/human-bodies2.jpg