Տրված տողում լրացրու այն բառը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:
 
դաս → տիպ → կարգ → թագավորություն → վերնաթագավորություն
 
Grandes-cientificos-Carlos-Linneo.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Carl_von_Linn%C3%A9.jpg/267px-Carl_von_Linn%C3%A9.jpg