Ընտրիր կենդանի օրգանիզմների կազմավորման ճիշտ մակարդակը:
  
1Առյուծ -  մակարդակ:
 
2Առյուծ ասիական - մակարդակ: 
 
3Պրայդ - մակարդակ: 
 
նկար.png
Աղբյուրները
http://188.254.49.110:9000/EOS/images/kontent/biology/klass10/1.3/2.jpg