Տրված կարգաբանական միավորին համարժեք գրիր նրանից վեր գտնվող միավորը/միավորները (գրիր տառերը՝ առանց բացատների), օրինակ՝ աբ:
 
ա - Նախաբջջային օրգանիզմների կայսրություն
բ - Բջջային օրգանիզմների կայսրություն
գ - Նախակորիզավորների վերնաթագավորություն
դ - Կորիզավորների վերնաթագավորություն
 
Grandes-cientificos-Carlos-Linneo.jpg
 
Սնկերի թագավորություն -
Աղբյուրները
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Carl_von_Linn%C3%A9.jpg/267px-Carl_von_Linn%C3%A9.jpg