Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է բակտերիալ բջջի ցիտոպլազմատիկ թաղանթը:
 
1-05.png
 
Պատասխան՝
 
2. Բակտերիաները, որոնք նպաստում են քացախի ստացմանը, հանդիսանում են
 
Աղբյուրները
http://infotables.ru/images/biologia/rastenia/bakter_str_1.jpg