Գրիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Գրիր \(3\) համարի ներքո պատկերված կառուցվածքային միավորի անվանումը:
 
Պատասխանը գրիր եզակի թվով:
 
1-07.gif
 
Պատասխան՝
 
2. Ընտրիր այն գործառույթը, որը կատարում է տվյալ կառուցվածքային միավորը և լրացրու դրա համարը:
 
\(1.\) Հանդիսանում է բջջի ներքին միջավայր:
\(2.\) Սինթեզում է սպիտակուցներ:
\(3.\) Ապահովում է բջջի կայուն ձևը:
\(4.\) Պահպանում է բջիջը միջավայրի ազդեցությունից:
\(5.\) Ծառայում է շարժման համար:
\(6.\) Փոխանցում է տեսակին բնորոշ հատկանիշները:
 
Պատասխան՝ 
Աղբյուրները
http://online.openedu54.ru/3860/objects/22938/ebook/data/27075/19_1.jpg