Յուրաքանչյուր հասկացության դիմաց նշիր այն տառը, որի ներքո նշված նկարագրությունը բնութագրում է այն.
 
 Հասկացություն 
 Տառ
 Նկարագրություն 
Սպիրիլներ
դ. ցուպիկաձև կամ ձողիկաձև բակտերիաներ
Բացիլներ
զ. ստորակետաձև, աղեղնաձև կամ կոր բակտերիաներ
Վիբրիոններ
ե. պարուրաձև բակտերիաներ