Նշիր ճիշտ տառերը և ստեղծիր համապատասխանություն տրված բակտերիաների և նրանց բնորոշ հատկանիշների միջև: 
 
Ներկայացուցիչներ.
 
\(1\). Օգտակար բակտերիա - 
 
\(2\). Վնասակար բակտերիա -
 
Հատկանիշներ.
 
Ա. նիտրիֆիկացնող բակտերիաներ
Բ. անաբենա
Գ. ժանտախտի բակտերիաներ
Դ. օսցիլատորիա
 
5.jpg
Աղբյուրները
http://s2.glbimg.com/To-wAkIJirKRg9IXxXtKelWxG7M=/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2015/08/24/virusinfluenza.jpg