Նշի՛ր կարգաբանական այն խումբը, որին պատկանող օրգանիզմը չունի բջջի կայուն ձև:
 
1. արմատոտանիների դաս
2. թարթիչավորների տիպ
3. մտրակավորների դաս
4. ինֆուզորիաների տիպ
 
Գրի՛ր համապատասխան թիվը:
 
Պատասխան՝
 
0003-002-Obschaja-kharakteristika-podtsarstva-Prostejshie.png
Աղբյուրները
http://ebiology.ru/wp-content/uploads/2015/09/0003-002-Obschaja-kharakteristika-podtsarstva-Prostejshie.png