Ուսումնասիրի՛ր տրված նկարը և ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նկարում պատկերված է նախակենդանի: Ընտրիր, թե որ կարգաբանական խմբին է այն պատկանում:
 
13.jpg
 
Աղբյուրները
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Malaria_in_Peripheral_Blood_%286289093686%29.jpg