Որոշիր ճիշտ պատասխանը/պատասխանները:
  
Ընտրիր այն հիվանդությունը, որի հարուցումը կատարվում է նախակենդանիների կողմից միջնորդավորված կերպով.
 
ostraya_kishechnaya_infekciya.jpg
 
Աղբյուրները
http://old.34355.ru/files/images-news/ostraya_kishechnaya_infekciya.jpg