Տրված տողում լրացրու այն տարբերակը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը:
 
հողաթափիկ ինֆուզորիա → բոդո → արցելա → դիզինթերային ամեոբա
 
Պատասխան՝