Ուսումնասիրիր պնդումները և ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
Ա. Արմատոտանիները կարող են հարուցել դիզենթերիա՝ դիզենթերային ամեոբայի միջոցով
Բ. Բոդոն \(0,02\) մմ չափերով երկմտրակավոր, գաղութային օրգանիզմ է
 
 
Պատասխան՝