Տրված կենդանի օրգանիզմին համարժեք ընտրի՛ր նրա կարգաբանական պատկանելիությունը:
  
Կարգաբանական միավորներ.
 
Ա - Արմատոտանիների դաս
Բ - Մտրակավորների դաս
Գ - Թարթիչավորների տիպ
Դ - Սպորավորների տիպ
 
Մալարիայի պլազմոդիումը պատկանում է  տառի ներքո նշված կարգաբանական միավորին:
 
կենսաբանություն.png