Բերված կենդանի օրգանիզմին համարժեք ընտրի՛ր նրա կարգաբանական պատկանելիությունը/պատկանելիությունները:
 
(անհրաժեշտության դեպքում գրիր տառերը առանց բացատների՝ սկսելով բարձր տաքսոնից)
  
Կարգաբանական միավորներ
 
Ա - Ողնաշարավորների ենթատիպ
Բ - Անգանգների ենթատիպ
Գ - Գլխաքորդավորների դաս
Դ - Կաթնասունների դաս
 
Արջը պատկանում է  տառերի ներքո նշված կարգաբանական միավորներին:
 
52.jpg
Աղբյուրները
http://fs1.ucheba-legko.ru/images/5e941dc7e00559c3c76244b83f49daba.jpg