Ուսումնասիրիր պնդումները և որոշիր ճիշտ տեսակետը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
4.jpg
 
Ա. Անգանգների արտազատական օրգաններն են զույգ մետանեֆրիդները
Բ. Անգանգներն ունեն փակ արյունատար համակարգ
 
 
: