Յուրաքանչյուր հասկացության դիմաց արտագրիր այն տառը, որի ներքո նշված նկարագրությունը բնութագրում է այն:
 
 Հասկացություն 
 Տառ
 Նկարագրություն 
Կլան
զ. ապահովում է արգասիքների փոխադրումը դեպի արյուն
Մարմնի խոռոչ
ե. հնարավոր է դարձնում արյան շարժումը օրգանիզմում
Երակ
                   
դ. մասնակցում է սննդի ընդունմանը