Գրիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Գրիր /եզակի թվով/ \(4\) համարի ներքո պատկերված կառուցվածքային միավորի անվանումը:
 
56.jpg
 
Պատասխան՝
 
2. Ընտրիր այն օրգան - համակարգը, որին պատկանում է տվյալ կառուցվածքային միավորը և լրացրու դրա համարը:
 
\(1.\) Մարսողական համակարգ
\(2.\) Արյունատար համակարգ
\(3.\) Նյարդային համակարգ
\(4.\) Շնչառական համակարգ
\(5.\) Հենաշարժիչ համակարգ
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/76/Lancelet%27s_circulatory_system_scheme.png