Տրված տողում լրացրու այն տարբերակը, որը չի համապատասխանում օրինաչափությանը.
 
քլամիդոմոնադ → լամինարիա → մակրոցիստիս → ագարում
 
Պատասխան՝