Ընտրիր նախադասության ճիշտ շարունակությունը և մուտքագրիր թիվը:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված են բակտերիալ բջջի մտրակները:
 
1-54.jpg
 
Պատասխան՝
 
2Կարմիր ֆիկոէրիտրին գունանյութ է պարունակում
 
Աղբյուրները
https://ok-t.ru/helpiksorg/baza1/390971186801.files/image142.jpg