Նշիր տրված թվին համապատասխանող կառուցվածքային բաղադրիչի գործառույթը.
 
\(3\).
 
1-08.png
Աղբյուրները
https://biolog2017.files.wordpress.com/2017/09/1-12.jpg?w=640