Գրիր ճիշտ պատասխանները
 
1. Գրիր (եզակի թվով) \(1\) համարի ներքո պատկերված կառուցվածքային միավորի անվանումը:
 
1-53.jpg
 
Պատասխան՝
 
2. Ընտրիր այն գործառույթը, որը կատարում է տվյալ կառուցվածքային միավորը և լրացրու դրա համարը:
 
\(1.\) Պահպանում և փոխանցում է ժառանգական տեղեկատվությունը:
\(2.\) Պարունակում է քլորոֆիլ և մասնակցում ֆոտոսինթեզին:
\(3.\) Ապահովում է բջջի տեղաշարժումը:
\(4.\) Կծկվում է և բջջից հեռացնում է ջրի ավելցուկը:
\(5.\) Բջջին հաղորդում է որոշակի կայուն ձև:
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://png.pngtree.com/element_pic/16/12/12/43d48af7ccea86ef655a939c1773a856.jpg