Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Ջրիմուռների բազմազանությունը 1Մ.
2. Ջրիմուռների առանձնահատկությունները 3Մ.
3. Ջրիմուռների կառուցվածքը և բազմազանությունը 5Մ.