Յուրաքանչյուր հասկացության դիմաց նշիր այն տառը, որի ներքո նշված նկարագրությունը բնութագրում է այն:
 
 Հասկացություն 
 Տառ
 Նկարագրություն 
1. Առջևի ուղեղ
ե. ապահովում է շարժումների համաձայնեցվածությունը
2. Ուղեղիկ
դ. ապահովում է օրգանիզմի կենսագործունեության անխափանությունը
3. Միջակա ուղեղ
զ. կազմված է երկու կիսագնդերից