Գրիր ճիշտ տառը:
 
Օրգան - համակարգեր
  
ա. մարսողական
բ. շնչառական
գ. արյունատար
դ. արտազատական
ե. նյարդային
զ. վերարտադրողական
է. հենաշարժիչ և ծածկութային
 
Հաստ աղիքը պատկանում է  տառի ներքո նշված օրգան - համակարգին:
 
56.jpg
Աղբյուրները
http://www.petshealth.ru/upload/medialibrary/f2a/f2a34fc59e6ecbf4ae19fc73308c6461.gif