Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է սողունի ողնաշարը:
 
24.jpg
 
Պատասխան՝
 
2Տվյալ ոսկորը սողունի կմախքի ո՞ր բաժնի մաս է կազմում
Աղբյուրները
https://slide-share.ru/image/1827754.jpeg