Գրիր ճիշտ թիվը:
 
Թվի  տեսքով նշիր կարգաբանական այն խումբը, որին պատկանում է բազեն:
 
\(1.\) ցերեկային գիշատիչներ
\(2.\) գիշերային գիշատիչներ
\(3.\) ճնճղուկանմաններ
\(4.\) անողնուցավորներ
 
29.jpg
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/02/10/2215815/tn/6-00.jpg