Նշիր կենդանի օրգանիզմների կարգաբանական միավորների ճիշտ հերթագայությունը՝ ցածրից բարձր հերթագայությամբ:
 
Պատասխանը մուտքագրիր ըստ տրված նմուշի՝ 2, 1, 3
 
\(1\)- թռչուններ, \(2\)-ողնուցավորներ, \(3\)- քորդավորներ, \(4\)- ողնաշարավորներ
 
21.jpg
 
Պատասխան՝ i;i;i;i
Աղբյուրները
https://pix-feed.com/wp-content/uploads/2018/07/1499590613_vibor-ptici.jpg