Գրիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Գրիր (եզակի թվով) \(4\) համարի ներքո պատկերված կառուցվածքային միավորի անվանումը:
 
original_1395617273.jpg
 
Պատասխան՝
 
2. Ընտրիր այն գործառույթը, որը կատարում է տվյալ կառուցվածքային միավորը և լրացրու դրա համարը:
 
\(1.\) Հանդիսանում է ապագա օրգանիզմի սկզբնակը:
\(2.\) Ստեղծում է անհրաժեշտ հեղուկ միջավայր սաղմի համար:
\(3.\) Ապահովում է սաղմի շնչառությունը և արտաթորությունը:
\(4.\) Պարունակում է պաշարային սննդանյութեր սաղմի զարգացման համար:
\(5.\) Սահմանազատում է սաղմնային մարմինը սպիտակուցից:
\(6.\) Նյութափոխանակության համար պիտանի հիմնական մարմինն է:
\(7.\) Արտաքինից պաշտպանում է ձուն:
 
Պատասխան՝ :
Աղբյուրները
https://image.shutterstock.com/image-vector/bird-chicken-egg-anatomy-embryo-260nw-1395617273.jpg