Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Թռչունների կարգերը 2Մ.
2. Թռչունների կարգաբանական աստիճանակարգը 3Մ.
3. Թռչունների դասի ներկայացուցիչները 5Մ.
4. Թռչունների հիմնական տեսակները 1Մ.