Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է թռչունի ազդրոսկրը:
 
12.jpg
 
Պատասխան՝
 
2Տվյալ ոսկորը թռչունի կմախքի ո՞ր բաժնի մաս է կազմում