Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Թռչունների օրգան - համակարգերը 2Մ.
2. Թռչունների ներքին կառուցվածքը 5Մ.
3. Թռչունների վերջույթները 3Մ.
4. Թռչունների տեսակային հատկանիշները 1Մ.