Թռչունների արտաքին կառուցվածքը
Թռչունները առաջին տաքարյուն, ողնաշարավոր օրգանիզմներն են:
Թռչունները առաջին կենդանի օրգանիզմներն են բնության մեջ, որոնք ունեն մարմնի կայուն ջերմաստիճան՝ \(+42°C\): Այս ջերմաստիճանը կայուն է և չի ենթարկվում փոփոխության՝ ելնելով արտաքին միջավայրի պայմաններից:
Օրգանիզմները, որոնք ունեն մարմնի կայուն, միջավայրի ջերմությունից անկախ մարմնի ջերմաստիճան, կոչվում են տաքարյուններ:
Թռչունները սողուններից հետո հիմնական խումբն են, որոնք ողնաշարավորների մեջ գրավել են օդային տարածքը:
 
45.jpg
 
Օդային տարածությունում թռչելու և ակտիվ կենսակերպ վարելու համար թռչունների օրգանիզմը զարգացել է, հարմարվել և բարդացել:
 
Այսպես՝
 • առջևի վերջույթները վերածվել են թռիչքի թևերի,
 • ունեն իսկական միջնապատով բաժանված քառախորշ սիրտ,
 • մաքուր զարկերակային արյուն,
 • թոքերում շնչառական մեծ մակերես,
 • թեթև ոսկրեր,
 • մարմնի մասնագիտացված արտաքին ծածկույթ՝ փետուրներ:
Թռչունները ունեն չոր մաշկ՝ ծածկված փետուրներով: Համեմատած սողունների՝ թռչունները ունեն լավ զարգացած նյարդային համակարգ:
Թռչունների նյարդային համակարգի զարգացումը հանգեցրել է նրանց բարդ վարքագծի, սեզոնային երևույթների և պայմանական ռեֆլեքսների վառ արտահայտմանը:
49.jpg
 
Ենթադրվում է, որ մոտավորապես \(150\)մլն տարի առաջ թռչունները սկիզբ են առել հնագույն սողուններից: Ժամանակակից թռչունները, հավանաբար, ծագել են հնագույն ատամնավոր թռչունների պարզունակ խմբից: Դրանք անտառաբնակ էին, իսկ փետրածածկ թևերը սովոր էին ճյուղից ճյուղ թռչելուն:
 
Այս ձևերը ամենայն հավանականությամբ առաջացել են երկրի հնագույն նստվածքներում հայտնաբերված արքեոպտերիքսից: Պահպանվել են արքեոպտերիքսի կմախքի և փետուրների դրոշմները ապարներում: Դրանց վերականգնման արդյունքում պարզվել է, որ այն ունեցել է փետրածածկ մարմին, երկար պոչ, այնուհանդերձ պահպանված էին սողուններին բնորոշ հատկանիշները:
 
Ներկայումս արևադարձային անտառների բնակիչ հոացինների ձագերը ծառերի վրա մագլցում են թևերի ազատ մատների օգնությամբ՝ ճյուղերից կառչելով, որը արքեոպտերիքսին բնորոշ հատկանիշ է:
 
58.jpg
 
Գրաված լինելով ցամաքային, օդացամաքային և ջրացամաքային կենսամիջավայրերը՝ թռչունները հարմարվել են երկրագնդի ժամանակակից պայմանների տարբեր դրսևորումներին: Այդ հարմարվածության արդյունքում թռչունները ունեն ինչպես սննդային, այնպես էլ արտաքին կառուցվածքային, վարքագծային խայտաբղետություն:
Տաքարյունությունը թռչուններին հնարավորություն տվեց հաղթահարել սառցե դարաշրջանը և բնության մեջ գերակշռող դիրք գրավել:
Հիմք ընդունելով թռչունների հարմարվածությունը միջավայրի այս կամ այն կոնկրետ պայմաններին՝ առանձնացնում են նրանց էկոլոգիական խմբերը:
 
Դրանք են՝
 • տափաստանային թռչուններ,
 • առափնյա թռչուններ,
 • ճահճային թռչուններ,
 • անտառային թռչուններ,
 • գիշատիչ թռչուններ, 
 • մարդու կողմից բուծվող թռչուններ:
Այժմ հայտնի է թռչունների դասի մոտ \(8700\) տեսակ, որոնք ընդգրկված են \(34\) կարգում:
 
52.jpg
 
Թռչունների տարբեր ներկայացուցիչների մոտ մարմինը ունի ընդհանուր կառուցվածքային տրամաբանություն: Նրանց մարմինը կազմված է ոչ մեծ կլորավուն գլխից, երկար շարժուն պարանոցից և ձվաձև իրանից և վերջույթներից
 
\(1\). Գլուխ. իր երկու կողմերին կրում է զույգ խոշոր աչքերը, որոնք ունեն երրորդ՝ թարթող կոպ: Աչքերի ետևում գտնվում են լսողական անցքերը, որոնք ծածկված են փետուրներով: Թռչունների որոշ տեսակներ ունեն գլխի վրա գտնվող վառ կատարներ և մորուքներ: Թռչունների ծնոտները վերածվել են կտուցի, որը կազմված է գանգին անշարժ միացած վերնակտուցից և շարժուն ենթակտուցից:
Կտուցը թռչնի կարևորագույն օրգաններից մեկն է, որը պաշտպանական, հարձակվողական, այնպես էլ աշխատանքային և սննդառական օրգան:
Կյանքի և սննդառության առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ կտուցը կարող է ունենալ տարբեր ձև և տեսք:
 
Թռչունների վերնակտուցի հիմքում գտնվում են զույգ քթանցքերը:
  
191.jpg
  
\(2\). Պարանոց. ապահովում է գլխի շարժուն միացումը իրանին և նրա սահուն շարունակությունն է հանդիսանում:
\(3\). Իրան. կրում է առջևի և հետին զույգ վերջույթները և փետրային պոչը:
\(4\). Վերջույթներ. բոլոր թռչունները տեղաշարժվում են հետևի վերջույթներով ցամաքում, իսկ օդում՝ թռչում, սավառնում կամ ճախրում են թևերի վերածված առջևի վերջույթներով: 
  
Առջևի վերջույթներ - թևերը կազմված են բազկից, նախաբազկից, դաստակից: Ծածկված են փետուրներով և հանգիստ վիճակում ծալված են մարմնի կողքերին:
  
Հետևի վերջույթներ - ոտքերը կազմված են ազդրից, սրունքից, կրնկաթաթից և մատներից: Թռչունների մեծ մասի ոտքերը կրում են չորս մատներ, որոնցից երեքը ուղղված են դեպի առաջ, մեկը՝ ետ:
 
Վազող թռչունների ոտքերը երկար են: Քայլելիս կամ վազելիս նրանք հենվում են մատների վրա, ջրլողների մոտ մատները միացած են լողաթաղանթով: Թռչունների մի մասի մատները կրում են ճանկեր:
 
63.jpg
 
Թռչունների մաշկը կազմված է վերնամաշկից և բուն մաշկից: Թռչունների մաշկային միակ գեղձը պոչուկային գեղձն է, որը գտնվում է պոչային ողերի վրա:
 
Պոչային գեղձի արտազատուկով թռչունները օծում են իրենց մարմինը, ինչի արդյունքում այն դառնում է ճկուն և անջրաթափանց:
Բուն մաշկում գտնվում են արյունատար անոթները, փետուրների հիմքերը, մկանային խրձերը: Բուն մաշկի խորը շերտերը նուրբ են և սպունգանման: Այդտեղ կուտակվում են պաշարային ճարպերը:
Վերնամաշկը հատկապես ոտքերի կրնկաթաթի և մատների վրա առաջացնում է սողուններին բնորոշ եղջերային թեփուկներ:
Թռչունների ողջ մարմինը, բացառությամբ կտուցի և սրունքից ներքև գտնվող հատվածների, ծածկված է փետուրներով:
Փետուրը թռչունների կյանքը, գործունեությունը և կենսունակությունը ապահովող հիմնական օրգանն է:
Ուշադրություն
Որոշ տեսակի փետուրների վնասումը կամ կորուստը կարող է հանգեցնել թռչունների մահվան:
Փետուրները մաշկի եղջերային ծածկույթների ձևափոխումներ են, որոնք միտված են թռչնի ջերմակարգավորման և թռիչքի ապահովմանը: 
 
62.jpg
 
Տարբերակում ենք երեք տիպի փետուրներ՝ ուրվագծային փետուրներ, աղվափետուրներ և բմբուլ:
 
\(1.\) Ուրվագծային փետուրներ - կազմված են սնամեջ բնից, և նրա երկու կողքերին գտնվող թիթեղանման հովհարներից:
 
Բունը կազմված է առանցքից, որին միանում են հովհարները: Հովհարները կազմված են բնից դուրս եկող առաջնային քիստերից, որոնք միմյանց միանում են երկրորդային քիստերով:
 
Ուրվագծային փետուրները դասակարգում ենք.
 
Թափափետուրների - գտնվում են թևերի վրա և ստեղծում են թռիչքային մակերեսը:
Ղեկափետուրների - պոչի հովհարաձև փետուրներն են, որոնք կարգավորում են թռիչքը օդում:
Ծածկափետուրների - արտաքինից պատում են թռչունի մարմինը և գլուխը:
 
\(2.\) Աղվափետուրներ - չունեն երկրորդային քիստեր, դասավորված են ուրվագծայինների տակ և պաշտպանում են թռչնին ջերմության կորստից:
\(3.\) Բմբուլներ - կարող են լինել թելանման կամ փափուկ քիստերի փնջի տեսքով:
 
69.jpg
 
Փետրածածկույթն առաջնային նշանակություն ունի թռչնի կյանքում: Թռչունները փոքրամարմին կենդանիներ են, իսկ կենդանին որքան փոքր է, այդքան արագ է ցրվում ջերմությունը: Փետուրները պաշտպանում են թռչնին ջերմության կորստից: Սառցե դարաշրջանում նրանք թույլ են տվել, որպեսզի միջավայրի ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում ունեն կայուն մարմնի ջերմություն:
 
Փետրածածկույթը ուղղակի հնարավոր է դարձնում թռիչքի հնարավորությունը և մարմնին տալիս է շրջհոսելի ձև:
 
Ուշադրություն
Թռչուններին բնորոշ է փետրափոխությունը: 
Փետուրներն ունեն բազմազան և վառ գունավորում: Թափված փետուրները հատուկ ուշադրություն են արժանացել մարդու կողմից:
Որոշ կենդանիների փետուրներ այնքան թանկարժեք են եղել, որ հանդիսացել են հարստության խորհրդանիշներ:
 
71.jpg
 
Թռիչքով պայմանավորված՝ թռչունների կմախքը բավականին առանձնահատկություններ ունի: Ոսկորները լցված են օդով, թեթև և ամուր են:
 
Թռչունների կմախքը ունի նույն հիմնական բաժինները` \(I\). գանգ, \(II\). ողնաշար, \(III\). գոտիներ, \(IV\). վերջույթներ:
\( \) 
\(I\). Գանգ. կազմված է գանգատուփից և կտուցի ոսկրերից:
\(II\). Ողնաշար. ունի \(5\) բաժին՝ պարանոցային, կրծքային, գոտկային, սրբանային, պոչային:
 
Պարանոցային ողերը միմյանց շարժուն միացած են, \(9\)-ից \(25\)-ն են և կարող են պտտվել \(180°\)-ով, բվերի մոտ՝ \(270°\)-ով:
  
Կրծքային ողերը սերտաճած են, որոնց ամրացած են կողերը: Կողերը շարժուն հոդավորված են երկու մասի: Միանալով մի կողմից ողնաշարին, իսկ մյուս կողմից կրծոսկրին՝ կազմում են կրծքավանդակը:
 
Թռչունների մեծ մասի կրծոսկրն ունի ողնուց, որին միանում են թռիչքն ապահովող մկանները:
 
Գոտկային և սրբանային ողերը սերտաճելով ձևավորում են սրբոսկր, որը ամուր հենարան է թռիչքի համար:
 
Պոչային ողերը ևս սերտաճում են և ավարտվում պոչուկոսկրով, որին միանում են պոչի ղեկափետուրները:
 
11.jpg
 
\(III\). Գոտիներ
 
Առջևի գոտի՝ ուսագոտի - կազմված է զույգ կտցոսկրերից, զույգ թիակներից, զույգ անրակներից: Անրակները միանալով՝ կազմում են աղեղ:
Ապահովում է թևերի թափահարումը թռիչքի ժամանակ:
 
Ետևի գոտի՝ կոնքագոտի - կազմված է զույգ կոնքերից, դրանցից յուրաքանչյուրը կազմված է սերտաճած երեք ոսկրերից:
Հենարան է հանդիսանում հետևի վերջույթների համար:
 
\(IV\). Վերջույթներ. ունեն զույգ վերջույթներ՝
  
Առջևի վերջույթներ - կենտ բազուկոսկր, զույգ նախաբազկի ոսկրեր՝ ճաճանչոսկր, արմուկոսկր, սերտաճած նախադաստակ և դաստակ, \(3\) մատներ:
 
Ետևի վերջույթներ - կենտ ազդոսկր, զույգ սերտաճած սրունքի ոսկրեր, կրնկաթաթ, \(4\) մատներ:
 
Թռիչքով պայմանավորված հատկապես լավ են զարգացած թռչունների մկանները: Հատկապես վառ են արտահայտված՝
 
կրծքային մեծ մկանները - թռիչքի ժամանակ իջեցնում են թևերը:
ենթանրակային մկանները - թռիչքի ժամանակ բարձրացնում են թևերը:
 
193.jpg
 
Լավ են զարգացած նաև ետին վերջույթների մկանները, որոնք ապահովում են թռչունների լողը, շարժը ցամաքում:
Աղբյուրները
Կենսաբանություն. Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը. 7-րդ դասարանի դասագիրք/ Տ.Վ. Թանգամյան, Ս. Հ. Սիսակյան -Եր.: Տիգրան Մեծ, 2013, էջ 153-157
Կենսաբանություն. Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը. 7-րդ դասարանի դասագիրք/ Է.Ս. Գևորգյան, Ֆ.Դ. Դանիելյան, Ա.Հ. Եսայան - Եր.: Աստղիկ գրատուն, 2013, էջ 214-216
http://santuliana.ru/wp-content/uploads/2016/09/kartinki24_ru_colibri_31.jpg
http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2016-08/1470208334_1.jpg
https://web-zoopark.ru/wp-content/uploads/2018/10/1-729.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/988157/a1b53562-3339-4a7a-a6f7-9b6906b1c092/orig
https://photoshop-kopona.com/uploads/posts/2019-04/1555481103_pigeon-36.jpg
http://zastavok.net/main/animals/1452904083.jpg
https://mirzhivotnye.ru/wp-content/uploads/2018/08/Ptitsa-sokol-18.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2mPcHzMWjh9C8yMmJlWRWGAHdZX-3kh6ioRJHffh0Q7w7L0BZ
https://image.shutterstock.com/image-illustration/bird-skeleton-highly-adapted-flight-450w-253857292.jpg