Նշել ճիշտ պատասխանները:
 
1. Նշվածներից ո՞րը օրգանիզմի կենսագործունեության կարգավորման տեսակ չէ:
 
Պատասխան՝
 
2. Կենսագործունեության ո՞ր գործընթացների վրա են ազդում ռեֆլեքսները նյարդային կարգավորման ժամանակ: