Գրել ճիշտ պատասխանը
 
Որտեղ է/են գտնվում/բացվում ենթաստամոքսային գեղձը: 
 
Պատասխան՝  խոռոչում/հատվածում: