Նշել ճիշտ պատասխանը:
 
Վաղ հասակում վահանգեղձի թերգործառույթը առաջացնում է՝