Որոշել ճիշտ պատասխանը:
 
Մակերիկամների գերֆունկցիան առաջացնում է :