Նշել ճիշտ պատասխանը:
 
Ընտրել մարսողական համակարգի օրգանը:
 
 
Ի՞նչ մարսողական օրգան է պատկերված նկարում: Պատասխանը գրել առանց հոլովելու:
 
Պատասխան՝