Որոշել ճիշտ պատասխանները:
 
Որոնք են օրգանզիմի ներքին հեղուկ միջավայրի բաղադրիչները՝ արյունը, ավիշը և:
 
Ինչո՞վ է շարժվում արյունը.